Kameda castle

Kameda castle in Akita

Kameda castle
Yurihonjo-shi, Akita.

Location

Share